Welkom bij Vörding Consult

Adviesbureau met ruime ervaring in begeleiden van teams van professionals uit ziekenhuiswezen en advocatuur.

Over mij

Stefan zum Vörde, eigenaar en adviseur van Vörding Consult

De eerste 20 jaar van mijn carrière ben ik actief geweest als ondernemer in de geboortezorg. Na een MBA Healthcare aan het huidige Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, ben ik in 2012 gestopt met actieve zorgverlening en heb ik mij doorontwikkeld als consultant.

Aanvankelijk in de zorg en dan met name vakgroepen en maatschappen van medisch specialisten en sinds 2020 ook werkzaam binnen de advocatuur.  Mijn kantoor ligt op een van de mooiste plekjes van Amsterdam en tegelijkertijd vind je mijn werkplek over geheel Nederland.  

Als het over verbeteren van samenwerking tussen professionals gaat, ben je aan het juiste adres. Ordenen, structureren en werken met vertrouwen.  Het zijn de ingrediënten van mijn aanpak.

Voor wie?

Ik richt mij op het verbeteren van de samenwerking tussen de professionals. Bij beide bedrijfstakken zijn inhoudelijke kennis en kunde vaak in ruime mate aanwezig en de kwaliteit is veelal geborgd. Tegelijkertijd lijken de verschillen binnen de teams over veel andere zaken soms gewoon te groot of te onduidelijk.

Dat leidt vaak tot frustraties, suboptimale uitkomsten, ongelukkige mensen en soms ook tijdelijke of zelfs definitieve uitval.  En dat is nu precies wat niet nodig is in een omgeving die steeds complexer wordt en veeleisender is en waar de onderlinge afhankelijkheid steeds meer toeneemt.

Waar de schoen vaak wringt is het onvermogen om een samenwerking te bewerkstelligen waar ieders talenten de ruimte krijgen om optimaal tot hun recht te komen. Het gesprek erover komt onvoldoende op stoom of loopt simpelweg niet goed. De samenwerking stagneert dan

Publicaties

Question the beliefs

Question the beliefs

Suzanne Sikkink (CORE People) & Stefan zum Vörde sive Vörding (Vörding consult) Suzanne Sikkink en Stefan zum Vörde sive Vörding schrijven dat binnen de advocatuur verandering moet komen: een andere bedrijfscultuur, juist om de jongere werknemers nog binnen te...

Het moet anders in de advocatuur, ook buiten de Zuidas

Het moet anders in de advocatuur, ook buiten de Zuidas

Advocaten willen mooie deals en uitdagende zaken. Onder welke voorwaarden ze hun werk doen, zien zij als bijzaak, constateren businesscoaches Suzanne Sikkink en Stefan zum Vörde sive Vörding. Gevolg: velen hollen zichzelf voorbij en vertrekken of vallen uit. ‘Het is...

Wat doe ik?

Ik richt mij op het doorbreken van stagnatie in de samenwerking. Dat doe ik door altijd eerst een grondige analyse te maken van wat er scheelt. Waar precies wringt het? En waarom? Pas na een duidelijke diagnose is een passend plan van aanpak te maken wat kans van slagen heeft.

Dat betekent soms dat ik soms betrokken word bij technische zaken als het verbeteren van de governance van een team of bij het ontwikkelen van soft skills en leren omgaan met verschillen in communicatiestijl binnen de groep. Maar ook begeleid ik teams om meer in control te komen van de cultuur waarin samen gewerkt moet worden.

Hoe?

Werken met professionals heeft mij geleerd dat werken aan onderling vertrouwen een fundamentele voorwaarde is om uiteindelijk gezamenlijk tot een stevig team te komen. Basis van mijn werkwijze ligt in mijn vermogen om vertrouwen te scheppen, scherp te analyseren en onbevangen een concreet plan van aanpak te ontwerpen

Dat betekent dat professionals, naast de inbreng van hun inhoudelijke kennis en kunde vóór op de bok moet zitten bij het actief ontwikkelen van die cultuur. Net zoals het stellen en bereiken van kwalitatieve of commerciële doelen. Het is een reflectief proces wat vraagt vaak om een onconventionele aanpak waarin mijn scherpe analytische blik en speelse onbevangenheid beiden goed tot hun recht komen.

Mijn persoonlijke fascinatie ligt in actieve cultuurontwikkeling. Juist omdat cultuur soms ongrijpbaar lijkt, maar allesbepalend is zie ik het actief adresseren ervan als een strategische beslissing van een dagelijks bestuur of managementteam.

Samen werken

Ik werk soms alleen maar vaak ook in een intensieve samenwerking met collega adviesbureaus zoals MCG Consulting uit Utrecht of Core People uit Haarlem waardoor altijd een stevig fundament aanwezig is om elke opdracht uit zorg en advocatuur als individu of als team van competente adviseurs uit te kunnen voeren.